Leerlingenraad
De leerlingenraad vertegenwoordigt de kinderen van de school en mag meepraten over allerlei dingen die op school gebeuren. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8.. Hij/zij brengt namens de groep nieuwe ideeën of vraagstukken in. De leerlingenraad komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar en vergadert dan met een leerkracht en/of met de directeur. 

De vergaderdata van 2022-2023 zijn:

Maandag 19 september
Maandag 21 november
Maandag 9 januari
Maandag 13 maart
Maandag 15 mei