Organisatie

De organisatie van de nieuwe school vraagt een gedegen voorbereiding. We zijn daar op verschillend gebied mee bezig. 

Stuurgroep

Samen met de Raad van Toezicht, het bestuur en directeuren is er onder begeleiding van een extern adviseur een stuurgroep gevormd die met regelmaat samen komt. Doel van deze bijeenkomsten is het afstemmen en het formaliseren van de fusie op verenigingsgebied maar ook op onderwerpen die de school aangaat.

Werkgroep leerkrachten
In het  kader van de voortgang van ons fusieproces hebben we op onze beide scholen vanuit ons gezamenlijk jaardoel ‘visieontwikkeling onderwijs fusie GHS/DVM’ een werkgroep die wil helpen om dit onderwerp vorm en inhoud te geven. 

De eerste bijeenkomsten van de werkgroep zijn gestart begin 2021. De werkgroep komt ongeveer iedere 6 weken bij elkaar. 

Leerlingenraad
Om kinderen zoveel mogelijk te betrekken in het proces naar fusie krijgen zijn een zichtbare en actieve plek. De mening van onze kinderen doet er toe! Zijn krijgen ruimte te dromen maar ook verder invulling te geven aan hoe we school willen zijn. De werkgroep bestaat uit 8 leerlingen (van groep 5 t/m 8), de directeur en een extern begeleider.

Ouderwerkgroep (en MR)
Al een 2 tal keer is de werkgroep bij elkaar geweest om verwachtingen met elkaar te delen over hoe de nieuwe school er uit zal komen te zien. Mooi om zo met elkaar na te denken over wat nodig is voor Wapenveld.