Onderwijsvisie

Onze nieuwe school is een veilige en vertrouwde plek waar iedereen leert en ontwikkelt
In een traject met alle teamleden hebben we gezien hoe belangrijk het is om focus aan te brengen in de dingen die we doen. Wat komt in ons DNA van de nieuw te vormen school. Op 2 gebieden hebben we pijlers vastgesteld waarmee we ons onderwijs verder gaan uitwerken. Dit is een eerste aanzet. Er wordt momenteel gewerkt aan verdere uitwerking.

Pedagogisch klimaat

Zien en gezien worden. Wij willen een school zijn waar iedereen zich gehoord weet. Een plek waar het veilig is en waar je ondanks jezelf, jezelf kunt zijn.

Onze drie kernwaarden voor het pedagogisch klimaat zijn:

Respect

Iedereen gaat respectvol om met zichzelf, elkaar en de omgeving.

Betrouwbaar

We zijn betrouwbaar en eerlijk.

Lef

We hebben lef en durven te leren door uitdagingen aan te gaan.

Ons leerkrachtgedrag:

De leerkracht is een voorbeeld in gedrag en woorden en daden (modellen). De leerkracht werkt vanuit vertrouwen en stimuleert vertrouwen in ‘jezelf/omgeving’. De leerkracht spiegelt vanuit een open houding: ‘ik ben oke, jij bent oke’. Bij ons zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen.

De leerkracht blijft uitdagingen bieden en opzoeken. Zo blijven alle collega’s gericht op ontwikkeling. We werken vanuit leerdoelen. Daarin erkennen en waarderen we verschillen. We stellen voor onszelf en de kinderen hoge verwachtingen vanuit een positieve mindset (lefland).

Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid gaan we in het voorjaar van 2022 opzoek naar een methodisch aanpak op het gebied van sociale vaardigheden die past bij onze uitgangspunten. We willen werken vanuit een zichtbare pedagogische doorgaande lijn waarbij de basis een positieve grondhouding is.

Onderwijskundig klimaat

We zijn een school zijn waar kwalitatief stevig onderwijs wordt geven. Waar collega’s worden ingezet vanuit kennis, expertise en talent. Een plek waar kinderen en collega’s voorbij de comfortzone durven te gaan om zo te kunnen bloeien en groeien.

Onze drie kernwaarden voor onderwijs en kwaliteit zijn:

Zelfstandigheid

Wij stimuleren elk kind om te groeien in zelfstandigheid.

Nieuwsgierig

Wij creëren een leeromgeving waarbij de nieuwsgierigheid geprikkeld wordt

Verscheidenheid

Verscheidenheid maakt ons rijk en daagt ons uit.

Ons leerkrachtgedrag:

De leerkracht is gericht op autonomie van de leerling; (week/dag taak, portfolio); zelfredzaamheid (werklicht, vragenblokje, klasinrichting); en stimuleert het zelf oplossend vermogen.

Schoolinrichting prikkelt en maakt nieuwsgiering door bewust aandacht te geven aan de manier waarop een klas wordt ingericht. Rijke hoeken; uitdagende/rijke materialen; methode keuze; uitstapjes (van binnen naar buiten).

De leerkracht heeft oog voor de verschillende leerniveaus. Er is oog voor de verschillende educatieve behoeften. We zien ze, begrijpen ze en handelen er naar wat nodig is voor het kind binnen de context van de klas. Er is oog voor een grote diversiteit: meer-, en hoogbegaafden, praktisch ingestelde kinderen, niet-westerse afkomst, geloof, identiteit, seksuele opvoeding, diversiteit in brede zin