Nieuwbouw


Het schoolgebouw in de nabije toekomst

De trein rijdt! Een van de stations is het schoolgebouw. Inmiddels is bekend wat er allemaal nodig is om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Er is een businesscase opgesteld deze wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij hebben op 4 juli besloten de geraamde kosten mee te nemen in de begroting van 2023-2026. Positief nieuws dus.

Het is nu nog wachten op een definitieve besluit over de inhoud waarna we naar verwachting een voorbereidingskrediet krijgen. Als het krediet er is kunnen we de eisen gaan opstellen, gaan tekenen, ontwerpen en vervolgens aanbesteden. We hopen dit in 2023 te kunnen gaan oppakken.


In de tussenliggende periode zal De Lichtbron vanaf schooljaar 2022/2023 gebruik maken van beide locaties. Tijdens de bouw kan het zijn dat dit op twee locaties blijft of dat er met noodunits aan de Vinkenweg wordt gewerkt. De nieuwe school zal op de Flessenbergerweg gerealiseerd worden.