Identiteit 

Waar staan we voor als 

“Christelijke Schoolvereniging 

in Wapenveld”?


“Gods Woord en de relatie met Jezus Christus als basis voor goed Bijbelgetrouw christelijk onderwijs in Wapenveld.”


De “Christelijke Schoolvereniging in Wapenveld” onderhoudt drie basisscholen in ons dorp. Onze scholen heten: Ds. Van Maasschool en CBS De Goede Herder (in Zuid) en CBS De Parel (in Noord). Twee van de drie scholen zullen gaan fuseren. De nieuwe fusieschool wordt gevormd door de Ds. Van Maasschool en CBS De Goede Herder.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in Wapenveld goed Bijbelgetrouw christelijk basisonderwijs ontvangen in scholen die kinderen én volwassenen veiligheid bieden om te kunnen groeien als mens.
Wij zien scholen als gemeenschappen van (jonge) mensen die oog (leren) hebben voor elkaar, voor wie of wat kwetsbaar is en voor de wereld als Gods Schepping. Daarom onderwijzen we uit de Bijbel.

In onze scholen getuigen we van God, de Vader, het Evangelie en het verlossend werk van de Here Jezus Christus. Wij vertellen Bijbelverhalen en bidden en zingen met de kinderen vanuit dat geloof.
Alle kinderen van Wapenveld zijn welkom in de scholen van onze vereniging. Omdat wij hun een basis willen geven voor het leven, nodigen wij hen van harte uit mee te doen aan onze christelijke identiteit, 

De scholen van onze vereniging willen vanuit onze identiteit midden in het dorpsleven staan. We begrijpen dat niet alle ouders ons geloof delen. Wij vragen u wel onze identiteit te aanvaarden. 
Voor ouders die onze missie en onze christelijke identiteit van harte onderschrijven, zijn we samen met de protestantse kerken in Wapenveld een goede partner in de geloofsopvoeding van de kinderen.

In het Identiteitskader “Christelijke Schoolvereniging in Wapenveld”  staat de identiteit van onze vereniging in drie hoofdstukken beschreven, zodat u weet wat u op onze scholen kunt verwachten. Zie de link voor het volledige document.

  1. Waarom vinden wij identiteit van belang? Wat is onze missie, onze bedoeling, daarmee?
  2. Hoe handelen wij qua identiteit? Welke houdingen en bekwaamheden vertonen wij?
  3. Wat doen wij aan identiteit in de scholen? Wat zijn onze concrete identiteitsactiviteiten?

Wij nodigen u van harte uit om de identiteit en de sfeer op onze scholen zelf te ervaren. In de praktijk van de scholen zelf proeft u de identiteit zoals beschreven in dit identiteitskader, pas echt helemaal.