Visie krijgt een gezicht

01 maart 2023
Met elkaar willen we de visie die hebben steeds meer tastbaar maken in de school. De woorden steeds meer invulling geven. Dat is een proces, een reis. Een reis die we met veel enthousiasme en vooral ook samen willen gaan. 

Deze week hebben we op beide locaties een prachtig bord op gehangen waar we invulling aan willen geven.
Media
  • Visiemuur