Schooltijden

Na een zorgvuldig proces van afwegen waarbij verschillende argumenten elkaar hebben afgewisseld zijn we in gezamenlijk overleg met de MR tot de volgende urenindeling gekomen:

Maandag 8:30u - 14:30u
Dinsdag 8:30u - 14:30u
Woensdag 8:30u - 12:30u
Donderdag 8:30u - 14:30u
Vrijdag 8:30u - 14:30u*

*Groep 1,2,3 en 4 om 12:30u vrij


Belangrijke argumenten die hebben meegewogen om tot deze keus te komen zijn:

* Bij de ouderraadpleging heeft 60% van de ouders zich uitgesproken vóór dit lesrooster.
* De structuur en duidelijkheid dit rooster biedt door minimale wisseling in tijden. 
* Er ontstaat meer onderwijstijd voor de kleuters waarbij er ruimte is voor verrijking.
* Door dit urenmodel ontstaat er school breed meer ruimte voor onderwijskundige ontwikkeling. Deze wordt gecreëerd door 2 á 3 extra studiedagen op jaarbasis.

Hoe ziet een schooldag eruit?
Binnen onze school werken we volgens een continurooster. Dat betekent dat de kinderen ook op school hun eigen gesmeerde boterham eten. Alle kinderen spelen 30 minuten buiten. Tijdens dit buitenspelen is er een pleindienst. (Voornamelijk) Ouders die ons hierin ondersteunen krijgen een vrijwilligersvergoeding.

's Morgens gaat de bel om 8:20u. Alle leerkrachten staan bij de deur van de klas klaar om de kinderen welkom te heten. Zo beginnen we de dag door even persoonlijk contact te hebben met iedereen. Om 8:30u start de les.

Een lesdag ziet als volgt uit:

8:30u - 10:15u

pauze

10:30u - 12:15u

pauze 

12:45u - 14:30u